Home Tags Tự học

Tag: tự học

Xem Ngay Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản: Ở hiệu thuốc

------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí là 300k mỗi một bài học. Tuy nhiên, 300k thì…

Xem Ngay Giao tiếp Tiếng Pháp Chào hỏi và gặp gỡ...

Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí là 300k mỗi một bài học. Tuy nhiên, 300k thì không…

Xem Video Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản: Ở quán café

------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí là 300k mỗi một bài học. Tuy nhiên, 300k thì…

Xem Ngay Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản : Phỏng vấn...

Brandon : Bonjour, je suis Brandon Chevalier. Je viens pour l’entretien. Francine : Ah, c’est vous. Bonjour, je suis Francine Charles. L’entretien devait se faire avec Monsieur Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l’air…

Xem Ngay Tiếng Pháp ngoài lề : Lúc nào thì S...

------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí là 300k mỗi một bài học. Tuy nhiên, 300k thì…

Xem Ngay Tiếng Pháp ngoài lề Phát âm U trong Tiếng...

------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí là 300k mỗi một bài học. Tuy nhiên, 300k thì…

Xem Ngay Tiếng Pháp ngoài lề: Phát âm chữ cái R...

------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí là 300k mỗi một bài học. Tuy nhiên, 300k thì…

Xem Video Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 3: Đi chợ

------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí là 300k mỗi một bài học. Tuy nhiên, 300k thì…

Xem Ngay Sử dụng từ điển tiếng Pháp online nào tốt?

http://tratu.soha.vn/ http://www.le-dictionnaire.com/ http://www.collinsdictionary.com/ ------------------------------------------------------------------------------------- Từ điển cầm tay 1. Pháp - Pháp - Việt: http://goo.gl/ZwNqQs Quyển này tăng khả năng sử dụng từ, thuộc từ dễ hơn, là cuốn mình bắt buộc phải dùng ở cấp 2 2. Việt - Pháp mini chỉ 20k http://goo.gl/xsLcQd Sử dụng dễ dàng, thuận tiện vận chuyển, dành cho…

Video Chính tả Tiếng Pháp Mức độ Cực dễ

------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí là 300k mỗi một bài học. Tuy nhiên, 300k thì…

MOST POPULAR

HOT NEWS